charge کردیت کارت مجازی چیست؟
همانگونه که از کلیت موضوع برمیاید، مهم ترین رکن در پرداخت های ارزی از طریق شرکت های فعال در این حیطه، بحث اطمینان از فعالیت شرکت می باشد. همانگونه که از کلیت موضوع برمیاید، مهم ترین رکن در پرداخت های ارزی از طریق شرکت های فعال در این حیطه، بحث اطمینان از فعالیت شرکت می باشد. همانگونه که از کلیت موضوع برمیاید، مهم ترین رکن در پرداخت های ارزی از طریق شرکت های فعال در این حیطه، بحث اطمینان از فعالیت شرکت می باشد.
امنیت در پرداخت ها
همانگونه که از کلیت موضوع برمیاید، مهم ترین رکن در پرداخت های ارزی از طریق شرکت های فعال در این
انجام بی واسطه پرداخت ها
انجام مستقیم پرداخت ها از طریق نماینده قانونی شرکت در خارج از کشور، ضمن کاهش کارمزد مربوطه
پشتیبانی 24 ساعته پرداخت ها
در زمان انجام پرداخت های ارزی، متقاضی قادر می باشد به راحتی از طریق ایمیل و یا شماره مستقیم شرکت از
مشخصات انواع کردیت کارت
تایید نشده
(UnVerified)
تایید شده
(Verified)
صدور کارت به نام شما
 • قابل استفاده در درگاه های انلاین
 • مدت اعتبار
  از ۷ روز تا یک سال
  از ۷ روز تا ۳ سال
  قابلیت شارژ مجدد
 • کشور صادر کننده
  اروپا
  اروپا
  تعداد دفعات شارژ
  نامحدود
  نامحدود
  حداکثر سقف شارژ
  $500
  $10,000
  اعتبار اولیه
  $0
  $0
  هزینه صدور
  طبق جدول
  طبق جدول
  مدت زمان صدور
  ۶ الی ۴۸ ساعت
  ۶ الی ۴۸ ساعت
  نوع ارز
  $ - € - ¥
  $ - € - ¥
  پشتیبانی سایر ارز ها
  فی ۲.۵ درصد
  فی ۲.۵ درصد
  سوالات متداول
  کردیت کارت مجازی همان کردیت کارت میباشد با این تفاوت که نسخه فیزیکی کارت موجود نیست.که این امر برای صدور سریع و آنی در پرداختهایی که نیاز به خود کارت نباشد بسیار کاربرد دارد لذا با استفاده از این کارت میتوانید از تمامی فروشگاه های آنلاینی که کردیت کارت را قبول میکنند خرید نمایید و یا مانند سایر کردیت کارتها اکانتهای خود را وریفای نمایید
  کردیت کارت مجازی همان کردیت کارت میباشد با این تفاوت که نسخه فیزیکی کارت موجود نیست.که این امر برای صدور سریع و آنی در پرداختهایی که نیاز به خود کارت نباشد بسیار کاربرد دارد لذا با استفاده از این کارت میتوانید از تمامی فروشگاه های آنلاینی که کردیت کارت را قبول میکنند خرید نمایید و یا مانند سایر کردیت کارتها اکانتهای خود را وریفای نمایید
  کردیت کارت مجازی همان کردیت کارت میباشد با این تفاوت که نسخه فیزیکی کارت موجود نیست.که این امر برای صدور سریع و آنی در پرداختهایی که نیاز به خود کارت نباشد بسیار کاربرد دارد لذا با استفاده از این کارت میتوانید از تمامی فروشگاه های آنلاینی که کردیت کارت را قبول میکنند خرید نمایید و یا مانند سایر کردیت کارتها اکانتهای خود را وریفای نمایید
  کردیت کارت مجازی همان کردیت کارت میباشد با این تفاوت که نسخه فیزیکی کارت موجود نیست.که این امر برای صدور سریع و آنی در پرداختهایی که نیاز به خود کارت نباشد بسیار کاربرد دارد لذا با استفاده از این کارت میتوانید از تمامی فروشگاه های آنلاینی که کردیت کارت را قبول میکنند خرید نمایید و یا مانند سایر کردیت کارتها اکانتهای خود را وریفای نمایید
  کردیت کارت مجازی همان کردیت کارت میباشد با این تفاوت که نسخه فیزیکی کارت موجود نیست.که این امر برای صدور سریع و آنی در پرداختهایی که نیاز به خود کارت نباشد بسیار کاربرد دارد لذا با استفاده از این کارت میتوانید از تمامی فروشگاه های آنلاینی که کردیت کارت را قبول میکنند خرید نمایید و یا مانند سایر کردیت کارتها اکانتهای خود را وریفای نمایید
  کردیت کارت مجازی همان کردیت کارت میباشد با این تفاوت که نسخه فیزیکی کارت موجود نیست.که این امر برای صدور سریع و آنی در پرداختهایی که نیاز به خود کارت نباشد بسیار کاربرد دارد لذا با استفاده از این کارت میتوانید از تمامی فروشگاه های آنلاینی که کردیت کارت را قبول میکنند خرید نمایید و یا مانند سایر کردیت کارتها اکانتهای خود را وریفای نمایید
  کردیت کارت مجازی همان کردیت کارت میباشد با این تفاوت که نسخه فیزیکی کارت موجود نیست.که این امر برای صدور سریع و آنی در پرداختهایی که نیاز به خود کارت نباشد بسیار کاربرد دارد لذا با استفاده از این کارت میتوانید از تمامی فروشگاه های آنلاینی که کردیت کارت را قبول میکنند خرید نمایید و یا مانند سایر کردیت کارتها اکانتهای خود را وریفای نمایید
  کردیت کارت مجازی همان کردیت کارت میباشد با این تفاوت که نسخه فیزیکی کارت موجود نیست.که این امر برای صدور سریع و آنی در پرداختهایی که نیاز به خود کارت نباشد بسیار کاربرد دارد لذا با استفاده از این کارت میتوانید از تمامی فروشگاه های آنلاینی که کردیت کارت را قبول میکنند خرید نمایید و یا مانند سایر کردیت کارتها اکانتهای خود را وریفای نمایید
  کردیت کارت مجازی همان کردیت کارت میباشد با این تفاوت که نسخه فیزیکی کارت موجود نیست.که این امر برای صدور سریع و آنی در پرداختهایی که نیاز به خود کارت نباشد بسیار کاربرد دارد لذا با استفاده از این کارت میتوانید از تمامی فروشگاه های آنلاینی که کردیت کارت را قبول میکنند خرید نمایید و یا مانند سایر کردیت کارتها اکانتهای خود را وریفای نمایید
  نظرات مشتریان